Hvor mye strøm kan jeg forvente blir produsert?

Gjennom våre to testanlegg (site1 og site2) kan vi fastså hvor mye et REC 260PE solcellepanel vil gi av energi per måned under reelle forhold i Norge. Begge anleggene har vært i drift over tre år, og tallene som presenteres under er et gjennomsnitt for disse to årene. Energiproduksjonen er justert for å reflektere dagens 260 watts teknologi. Alle data er reelle og trukket direkte ut fra SMA Sunny Manager.

Test site 1

 • Plassert på østlandet (Kjørbo, Sandvika)
 • Montert 170 grader (mot sør men 10 grader fra optimal retning)
 • Montert i 33 graders vinkel
 • Betydelig med trær som kaster skygge ved lav sol tidlig på dagen
 • Totalproduksjon for èn 260W modul på et år er 240,5 kWh

Test site 2

 • Plassert i Jotunheimen (Tyinholmen Høyfjellshotell)
 • Montert 210 grader (mot sør, men 30 grader fra optimal retning)
 • Montert i 29 graders vinkel
 • Ikke utsatt for skyggepartier
 • Betydelig lysrefleksjon fra snø om våren
 • Modulene er dekket av store mengder snø gjennom vinteren
 • Totalproduksjon for èn 260W modul på et år er 234,2 kWh

Grafisk fremstilling for site 1 og site 2

 Produksjon av solcelleenergi i Norge