Hvorfor solstrøm på naust og mindre driftsbygninger?

Ofte er det ikke hensiktsmessig å strekke lange kabler for å få tilgang til strøm til avsidesliggende bygninger som garasjer, naust og mindre driftsbygninger. Strømbehovet kan begrense seg til ønsket om å drive lamper for belysning, mindre elektriske håndverktøy, vinsj, pumpe eller lignende. Solsystemer tilbyr enkle løsninger som dekker slike behov for både næringsdrivende og privatpersoner. 

En særdeles enkel løsning for å tilfredsstille elektrisitetsbehovet for slike bygg er mindre batteritilknyttede solsystemer. Disse er enkle å montere, krever ingen involvering av sertifisert elektriker og har lang levetid. Dessuten er systemet gjerne skalerbart slik at ytterliggere komponenter kan installeres om energibehovet øker.

Kystverket er Norges største enkeltbruker av frittstående solcellesystemer til drift av navigasjonslykter og fyr langs kysten. Kystverket har i drift nær 3000 anlegg, med en samlet kapasitet på 315 kWp. Også i Nord-Norge drives fyrlykter med solcellemodulteknologi. I slike anlegg benyttes mindre batteribanker som sikrer drift i mørketiden. Strømbesparende lampeteknologi gjør behovet for batterikapasitet mindre (kilde: Solar i Norge: 2012).

Solsystemers tips til deg som vurderer installasjon av solenergisystem til mindre driftsbygninger:

 • Dagens solcellemoduler genererer langt mer strøm enn for bare få år siden
 • Levetiden for batteriene øker betraktelig når batteriene oppbevares fulladet. Det oppnås med solpaneler som har høy energiproduksjon også på dager som ikke er skyfrie. REC Peak Energy er ”best i test” under reelle europeiske forhold.
 • Som følge av den høye spenningen som dagens solcellemoduler gir, anbefaler Solsystemer kun laderegulatorer med optimeringsfunksjonalitet (MPPT: Maximum Power Point Tracker) for å sikre optimal lading av batteriene
 • Vedlikeholdsfrie batterier produsert for solarinstallasjoner anbefales for å oppnå lengst mulig levetid på installasjonen
 • Et typisk system beregnet for naust og mindre driftsbygninger består av følgende komponenter:
  • REC Peak Energy solcellemodul(er)
  • Laderegulator med optimeringsfunksjonalitet
  • Batterier beregnet for solarteknologi
  • Standardisert installasjonsramme for takmontering inkludert takvinkler beregnet for bygningens taktekke (anbefalt)
  • Monitorering av strømproduksjonen (valgfritt)
  • Omformer fra 12v til 230v (valgfritt)

Har du spørsmål eller vurderer en slik installasjon, ta gjerne kontakt så hjelper vi deg gjerne.