Hvorfor solstrøm på fritidsboliger ved sjøen og på fjellet?

Norske fritidsboliger ved sjøen og på fjellet øker i størrelse og dagens krav til komfort er også i utvikling. Behov for lys, kjøleskap, bredbånd, nettbrett og PC-er bidrar til å øke behovet for energi tilgjengelig for å få et bekvemt hytteliv. Nyeste solarteknologi har gjort kvantesprang i energiproduksjon sammenlignet med bare få år tilbake og er egnet til å dekke energibehovet på en utmerket måte.  Den rivende utviklingen har gjort at steget opp til løsninger som genererer elektrisitetsspenning på 230v er innen rekkevidde for de aller fleste.

I Norge anvendes solcellemoduler først og fremst til å dekke elektrisitetsbehov der nett-tilknytning ikke er noe alternativ. Det er siden midten av 1970-tallet installert over 100 000 solcelleanlegg der flesteparten fremdeles er i drift. De fleste anlegg har en kapasitet på 60-100 Wp. Dagens teknologi muliggjør en helt annen elektrisitetsproduksjon. 

Ettersom norske fritidshus øker i størrelse og standard, øker også markedet for større og mer sammensatte installasjoner. Solsystemer AS tilbyr solcelleanlegg fra 250 Wp, og du vil med tilpassede batteribanker kunne ha tilnærmet lik energikomfort tilgjengelig på en fritidsbolig uten nett-tilknytning som hjemme i din egen bolig. Norsk klima og geografi med relativt kaldt klima og lysrefleksjoner i snø og vann bidrar til betydlig økt strømproduksjon produksjon solcellemoduler sammenlignet med andre typiske solarmarkeder som Tyskland, Japan og Thailand. Dessuten er solstrømprodusenten lengre bundet av å kun bruke 12 volts apparater med eventuelt dyre og lite estetiske omformere. Med en sentral omformer av god kvalitet og tilstrekkelig solenergiproduksjon er det enkelt å på tilgang til 230 volt – også på hytta! 

Solsystemers tips til deg som vurderer installasjon av solenergisystem til fritidsbolig:

  • Dagens solcellemoduler genererer langt mer strøm enn for bare få år siden
  • Levetiden for batteriene øker betraktelig når batteriene oppbevares fulladet. Det oppnås med solpaneler som har høy energiproduksjon, også på dager som ikke er skyfrie. REC Peak Energy er ”best i test” under reelle europeiske forhold.
  • Som følge av den høye spenningen som dagens solcellemoduler gir, selger Solsystemer kun laderegulatorer med optimeringsfunksjonalitet (MPPT: maximum power point tracker) for å sikre optimal lading av batteriene.
  • Vedlikeholdsfrie batterier produsert for solarinstallasjoner anbefales for å oppnå lengst mulig levetid på installasjonen.
  • En medium stor fritidsbolig har gjerne et energiforbruk på rundt 1000 kWh med varmekilder som komfyr drevet med gass. Som en tommelfingerregel vil en REC Peak Energy 250Wp modul i Sør-Norge generere 225Wh i løpet av et år. Beregningen er gjort ut fra gjennomsnittet av testdata fra tre reelle solenergiinstallasjoner i samarbeid med REC. 
  • Du kan enkelt installere flere solcellemoduler på et senere tidspunkt dersom laderegulatoren har tilstrekkelig kapasitet.

Har du spørsmål eller vurderer en slik installasjon, ta gjerne kontakt så hjelper vi deg gjerne.