tyinholmentyinholmentyinholmentyinholmentyinholmentyinholmen

Tyinholmen i Jotunheimen - 1100 moh - har som det første rec rgbturiststedet i Norge valgt å satse på solenergi. Prosjektet er et samarbeid med REC som ønsker å teste ut sine REC Peak Energy solpaneler i ekstreme værmessige omgivelser med mye snø, vind og store temperatursvingninger.

Det er montert 22 stk 230w solpaneler på taket på hovedbygningen på Tyinholmen. Strømmen som blir produsert på anlegget blir transformert til 230 volt og benyttet på hotelbygget. Når strømforbruket er mindre enn produsert mengde på solcelleanlegget blir strømmen solgt ut til det offentlige strømnettet gjennom Vang energiverk.

Det er også installert et overvåkningsanlegg slik at administrator kan logge seg inn på en portal for å få opplysninger om strømproduksjon og meterologiske data. På taket er det montert et kamera som tar bilder regelmessige og man vil få verdifull informasjon om hvor mye strøm som blir produsert under skiftende værforhold.

Erfaringer så langt viser at månedene april, mai og juni var perioden med høyest strømproduksjon og at kalde dager, med mye sol og sne på bakken gir optimale forhold for solcellebasert strømproduksjon. Under slike forhold produserer anlegget mer strøm enn tilsvarende anlegg lenger syd i Europa.

Solsystemer AS hadde en sentral rolle i forbindelse med prosjektering, leverandørkontakt, leveranser av nødvendige komponenter, kvalitetssikring og organisering av selve installasjonen.


Vis større kart

 Tyinholmen00