På taket av skolen er det installert 24 kvalitetsmoduler fra REC i tillegg til solfangere som dekker deler av behovet for varmt tappevann. Det er også installert fornybar elektrisitetsproduksjon med vindturbin. Installert effekt for solcelleanlegget er 6.2 kWp og vil gi en årlig produksjon på over 5 000 kWt.

Solsystemer AS hadde en sentral rolle i forbindelse med prosjektering, leverandørkontakt, leveranser av nødvendige komponenter, kvalitetssikring og organisering av selve installasjonen. Intallasjonen ble utført av lokal installatør (DNF as).

 bryne-solceller-vindturbiner mainstory1