Hvordan blir du din egen strømprodusent?

 

Befaring

Vi vil typisk innhente informasjon om monteringstedet som

  • solforhold
  • eventuelle barrierer som forhindrer solinnstråling
  • størrelse på takflate
  • helning og vinkel på takflate
  • eksisterende takmaterialer 
  • mål på underkonstruksjoner
  • plassering av hovedtavle (sikringskap) og føringsveier for kabler
  • hva slags strømnett som er lagt opp i huset
  • avklare med netteier om det er spesifikke krav knyttet til montering av solcelleanlegg
  • beregne og overende pristilbud som danner grunnlag for eventuelle finansielle støtteordninger

Støtteordninger

Vi bistår i å finne ut om det finnes aktuelle økonomise støtteordninger som du kan nyttiggjøre. For mer informasjon kan du også sjekke Enova og Oslo Kommune.

Byggemelding

Vi følger opp Plan og bygningsetaten i din kommune for å avklare om det er søknadspliktig å installere solcelleanlegg på din eiendom.

Pristilbud

Kort tid etter befaring vil du motta et løsningsforslag med tilhørende priser fra oss. Du kan benytte vårt oppsett som grunnlag for søknad av offentlig støtte.

Leveranse

Komponentene som blir levert til solcelleanlegget blir bestilt fra europeiske distributører.

Installasjon

Vi gjennomfører installasjonen i samarbeid med autorisert elektriker (installatør) - ønsker du å benytte andre aktører til installasjonen står du selvsagt fritt til det. Vi samarbeider med autoriserte installatører over hele Norge.

Sluttbefaring

Etter utført installasjon, gjennomfører vi sluttbefaring og sikrer at anlegget fungerer som tilsiktet og vil rådgi hvordan du kan sikre optimal utnyttelse av investeringen inkludert tips om hvordan du kan sikre vedlikhold av installasjon.

Kontakt oss allerede i dag for å starte planleggingen!